OSK: +48 22 7777 116 baza@pimot.lukasiewicz.gov.pl ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

Zespół Szkolenia Kierowców

Pracownia Szkolenia Kierowców PIMOT prowadzi zarejestrowany pod numerem 05611465 Ośrodek Szkolenia Kierowców, uprawniony do szkoleń na prawo jazdy kategorii A1, A, B.

Ośrodek stosuje corocznie weryfikowane standardy jakości usług według PN/EN ISO 9001: 2009.


Ośrodek Szkolenia Kierowców zaprasza na szkolenia wszystkich kandydatów na kierowców w zakresie wymienionych kategorii.


Pracownia Szkolenia Kierowców PIMOT, wykonując postanowienia Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U.10.259.1764), urzeczywistnia projekt zmotoryzowania osób z niepełnosprawnością w Polsce poprzez:

 • przygotowanie i realizację projektów z zakresu promocji integracji społecznej na rzecz rozwoju mobilności i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie integracyjnych kursów na prawo jazdy kategorii B.


Posiadanie przez osoby niepełnosprawne prawa jazdy umożliwia im aktywne życie oraz znacząco zwiększa ich szanse na rynku pracy.


Ośrodek Szkolenia Kierowców oferuje:

 • Nieodpłatne przymiarki niepełnosprawnych kandydatów na kierowców do samochodów, w celu określenia rodzaju indywidualnego dostosowania pojazdu dla potrzeb szkolenia,
 • Fachową pomoc w adaptacji osoby niepełnosprawnej do samochodu (doradztwo w zakresie biomechaniki, zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacji),
 • Wydawanie opinii dla lekarzy orzeczników o możliwości szkolenia kandydatów w oparciu o europejskie kody ograniczeń w prawie jazdy,
 • Kursy na prawo jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych i innych kandydatów na kierowców,
 • Bardzo przyjazny system zindywidualizowanego szkolenia z możliwością ratalnej płatności za kurs oraz uzyskania 80% dofinansowania dla osób niepełnosprawnych,
 • Dla potrzeb osób zamiejscowych - własną lub zewnętrzną bazę noclegową bez barier architektonicznych,
 • Dodatkowe jazdy w wirtualnej rzeczywistości - symulator szkoleniowy.


Miejsce szkolenia

Ośrodek Szkolenia Kierowców znajduje się w PIMOT przy ul. Jagiellońskiej 55, w Warszawie, w pobliżu WORD, gdzie są organizowane egzaminy państwowe.


Pojazdy

Do nauki jazdy oferujemy klimatyzowany samochód osobowy marki Fiat Panda za skrzynią biegów sterowaną elektronicznie (efekt automatu), dostosowany do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami (wymienne oprzyrządowania) oraz nową Skodę Fabię wyposażoną w system komunikacji z osobami niesłyszącymi (GRASER).


Terminy szkoleń należy uzgodnić z kierownikiem Pracowni

Czas trwania szkolenia wraz z egzaminem państwowym (dla grupy 10-cio osobowej) wynosi 33 dni. Szkolenie indywidualnych kursantów odbywa się również w wyżej wymienionym czasie. Szkolenie zakończone egzaminem wewnętrznym trwa 26 dni.

Szkolenie podstawowe obejmuje 30 godzin (lekcyjnych) zajęć teoretycznych oraz 30 godzin (zegarowych) zajęć praktycznych z egzaminami wewnętrznymi.


Cena kursu

 • Koszt kursu nauki jazdy kat. B w pojeździe z manualną skrzynią biegów wynosi: 1500 zł,
 • Koszt kursu nauki jazdy kat. B w pojeździe dostosowanym dla osoby niepełnosprawnej wynosi: 2000zł. W cenie jest pierwsze podstawienie samochodu do egzaminu praktycznego. Za każdy następny termin  200 zł za wynajęcie oprzyrządowanego samochodu na egzamin państwowy,
 • Koszt kursu nauki jazdy kat. B w pojeździe ze zautomatyzowaną skrzynią biegów  wynosi: 2000 zł  W cenie jest pierwsze podstawienie samochodu do egzaminu praktycznego.Za każdy następny termin  200 zł za wynajęcie oprzyrządowanego samochodu na egzamin państwowy.

Cena szkolenia nie obejmuje kosztów badań lekarskich potrzebnych do uzyskania orzeczenia lekarza uprawnionego do badań kierowców, kosztów egzaminów państwowych oraz kosztów wydania prawa jazdy.

Po ukończeniu kursu istnieje możliwość szkolenia uzupełniającego (cena: 50 zł za godz.) oraz zdawania egzaminów państwowych w WORD w Warszawie, korzystając z samochodów Ośrodka Szkolenia Kierowców PIMOT (za dodatkową odpłatnością).

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Jagiellońska 55
03-301 Warszawa

tel: +48 22 7777-116
mail: baza@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Napisz do nas!

Województwo: